Lekker Seksistisch op zijn Vlaams. Keuken en Politiek.

Louis Paul Boon.  Eten op zijn Vlaams. De Arbeiderspers, 1972   Ik heb van dit boek gesmuld. Ik woon al jaren in het buitenland, en dit riep diepe keuken- en moedertaalherinneringen op. Maar hoezeer ik Boon ook als schrijver waardeer, ik kan er niet naast kijken: dit is een zéér genderongelijk boekje. Het is een haast sadistisch

Books, Food & Politics

Josh Sutton’s original and passionately argued book is timely, warning that today’s poverty levels mean we may see food riots again Source: Food Worth Fighting For review – a history of riots | Books | The Guardian

tarieven

TARIEVEN EN DIENSTEN Wat gaat het kosten? Als richtlijn kunt u uitgaan van EUR 0,10 per woord (Engelse, Duitse, Nederlandse) brontekst voor uw algemene of culinaire vertaling. Een literaire vertaling zal wat duurder uitvallen: EUR 0,15 per woord. Stuur uw bestand geheel vrijblijvend op, zo kan ik de definitieve prijs bepalen. U bent tot niets verplicht.

preise

PREISE UND LEISTUNGEN Wie viel wird Ihre Übersetzung kosten? Normalerweise rechne ich auf Basis der Wörter des Ausgangstextes ab. Die Preise beginnen bei EUR 0,10 pro Wort des niederländischen, englischen oder deutschen Quelltextes für Ihre allgemeine oder kulinarische Übersetzung. Eine literarische Übersetzung kostet EUR 0,15 pro Wort.Schicken Sie mir ganz unverbindlich Ihre Dateien. Ich erstelle Ihnen dann schnellstmöglich

over mij

OVER MIJEen schat aan culturele, taalkundige en academische ervaring  Mijn leven is langs vele landen, culturen, talen en jobs gereisd. Ik ben geboren in Gent en behaalde daar een master in Talen en Culturen van het Antieke Nabije Oosten: Bijbelhebreeuws, klassiek Arabisch, Sumerisch en Akkadisch.  Ik ben een enthousiast multiculturaliste: Ik heb gestudeerd in Firenze, Jeruzalem

über mich

ÜBER MICHEine Fülle von kultureller, sprachlicher und akademischer Erfahrung  Mein Leben ist eine Reise durch viele Länder, Kulturen, Sprachen und Jobs. Ich bin in Gent, Belgien, geboren, wo ich einen Master in Altorientalistik gemacht habe: Studiert habe ich Bibelhebräisch, klassisches Arabisch, Sumerisch und Akkadisch. Ich bin eine überzeugte Multikulturalistin: viele Jahre meines Lebens habe ich in Florenz, Jerusalem und Wien verbracht.

about me

ABOUT MEA wealth of cultural, linguistic and academic experience  My life has traveled along many countries, cultures, languages and jobs. I was born in Ghent, Belgium and obtained a Master’s degree in Languages and Cultures of the Ancient Near East there: I studied biblical Hebrew, classical Arabic, Sumerian and Akkadian.  I am an enthusiastic multiculturalist: I