Lekker Seksistisch op zijn Vlaams. Keuken en Politiek.

Louis Paul Boon.  Eten op zijn Vlaams. De Arbeiderspers, 1972   Ik heb van dit boek gesmuld. Ik woon al jaren in het buitenland, en dit riep diepe keuken- en moedertaalherinneringen op. Maar hoezeer ik Boon ook als schrijver waardeer, ik kan er niet naast kijken: dit is een zéér genderongelijk boekje. Het is een haast sadistisch

LOCALISATIE, GENDERGELIJKHEID EN ALCOHOLWETGEVING

OF: HOE NAUWKEURIG HAD U UW TEKST GRAAG VERTAALD?  LANGE OVERWEGINGEN BIJ EEN KORTE TEKST. Een tekstje van niets – nog geen 300 woorden, te vertalen vanuit het Engels. Ik las het snel door en dacht, heerlijk, dat heb ik zó klaar. Een eenvoudig, kort tekstje met een paar tips voor bar…[mensen?] -mannen en -vrouwen. Hmmmm, dacht ik. Hier vindt u de Engelse tekst en mijn